Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Văn Lâm
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987565629
  • Email:
   huyenmnminhhai@gmail.com
 • Nguyễn Thị Miên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng nhà trẻ
  • Điện thoại:
   01652392521
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng 3 tuổi
  • Điện thoại:
   0974709906
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975352784